Potencja a psychika

W kulturach zachodnich męska męskość i potencja są często utożsamiane z potencją lub seksem dającym potencję. W związku z tym poglądy na temat męskiej potencji w tych kulturach zazwyczaj koncentrują się na sprawności fizycznej mężczyzn podczas seksu, a nie na ich stanie psychicznym. Oczekuje się, że mężczyźni będą istotami wysoce seksualnymi i będą uczestniczyć wCzytaj więcej ⟶